சோனி நிறுவனத்தின் சமீபத்திய அறிமுகம்-Transparent தொலைக்காட்சி பெட்டி 2/13/2009

சோனி நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தும் புதிய வகை தொலைக்காட்சி பெட்டி(?). இதற்கான விலை இன்னும் முடிவு செய்யப்படவில்லை.எப்படியும் பெருமூச்சு விடும் விலையாகத்தான் இருக்கும்.அதனால் பார்க்க மட்டுமாவது செய்வோம்.
0 comments:

Post a Comment